Svojimi prácami pokrývame oblasť projektovania dopravných stavieb na Slovensku aj v zahraničí

Konzultačná činnosť pre dopravné stavby a konštrukcie Projektovanie ciest, diaľnic a mestských komunikácií Dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo Projektovanie mostov a oporných konštrukcií Projektovanie inžinierskych sietí Inžinierska činnosť v stavebníctve