Memberships
Členstvo v organizáciách

Memberships

CEMOS, s. r. o. je kolektívnym členom organizácií, ktorých činnosť úzko súvisí s hlavným predmetom činnosti, ktorým je projektovanie pozemných komunikácií. Členstvo v jednotlivých organizáciám napomáha rozširovaniu odborných poznatkov zamestnancov, ktoré môžu získať prístupom k informáciám poskytovaným jednotlivými organizáciami. Okrem toho sa zamestnanci firmy aktívne zúčastňujú organizovaných odborných podujatí a konferencií.

Naši zamestnanci sú členmi technických komisií vytvorených pri Slovenskom ústave technickej normalizácie, kde aktívne prispievajú k procesu spracovávania a zabezpečovania Slovenských technických noriem.

We are members of: