Publications
Publikačná činnosť

Publications

Publikačná činnosť spoločnosti CEMOS, s. r. o. je zameraná na informovanie o významných projektoch, ktoré zhotovili jej pracovníci formou odborných článkov v odborných časopisoch a na aktívnu účasť na odborných konferenciách. Je to forma informovania širokej odbornej verejnosti o výsledkoch práce na jednotlivých projektoch ale aj možnosť prezentovania odborných názorov v problematike ciest a mostov. Súčasťou publikačnej činnosti je aj spoluúčasť a sponzorstvo pri organizovaní odborných konferencií a iných odborných podujatí, ktoré s problematikou ciest a mostov úzko súvisia.

Our publications: