References
Referencie

References

R3 Trstena - bypass

R3 Trstena - bypass

Rýchlostná cesta R3 je z celoslovenského hľadiska významnou komunikáciou nadregionálneho významu slúžiaca pre medzinárodný tranzit medzi Slovenskou a Poľskou republikou. Predmetný úsek rieši rýchlostnú cestu ako obchvat mesta Trstená.

More info

Diaľnica D1 - Križovatka Voderady

Diaľnica D1 - Križovatka Voderady

V súvislosti s výstavbou závodu Samsung Voderady, na výrobu LCD monitorov, vznikla potreba v rámci výstavby externej infraštruktúry vybudovať aj napojenie tohto závodu na diaľnicu D1. Predmetom riešenia tejto stavby bol návrh mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1, a to v mieste existujúceho mimoúrovňového križovania diaľnice D1 (km 48,096) s cestou III/06117 (smer Voderady - Hrnčiarovce).

More info

Otváracie oceľové zvodidlo S-A-B, južný a severný portál, tunel Sitina.

Otváracie oceľové zvodidlo S-A-B, južný a severný portál, tunel Sitina.

Riešenie zabezpečenia nebezpečného miesta v prejazdoch stredným deliacim pásom pred portálmi tunela Sitina, v ktorých doteraz nebolo osadené žiadne zvodidlo (osadené iba vodiace dosky). Navrhované riešenie muselo zabezpečiť požadovanú minimálnu úroveň zachytenia H2 a možnosť operatívneho otvorenia prejazdu streným deliacim pásom pre presmerovanie dopravy.

More info
1