Referencie

Diaľnica D1 - Križovatka Voderady

V súvislosti s výstavbou závodu Samsung Voderady, na výrobu LCD monitorov, vznikla potreba v rámci výstavby externej infraštruktúry vybudovať aj napojenie tohto závodu na diaľnicu D1. Predmetom riešenia tejto stavby bol návrh mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1, a to v mieste existujúceho mimoúrovňového križovania diaľnice D1 (km 48,096) s cestou III/06117 (smer Voderady - Hrnčiarovce).

Riešením križovania bol návrh vybudovať mimoúrovňovú križovatku kosodĺžnikového tvaru. Napojenie vetiev diaľničnej križovatky s cestou III/06117 je riešené jednopruhovými okružnými križovatkami s priemerom 50 m. Križovatka v dotyku s diaľnicou D1 je navrhnutá tak, že rešpektuje budúce rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruhovú.

Časti projektovej dokumentácie realizované firmou CEMOS, s. r. o.:    

·      dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

·      dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bola dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

·      dokumentácia na vykonanie prác (DVP)

·      autorský dozor (AD)

·      majetko-právne vysporiadanie

 

Obstarávateľ projektovej dokumentácie:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Zhotoviteľ stavby:

Váhostav SK, a. s.

Uvedenie do prevádzky:

11/2010

 

Základné údaje o stavbe:

Dĺžka hlavnej trasy:

-

Kategória cesty:

Okružné križovatky priemeru 50 m (š = 9,0 m)

Vetvy diaľničnej križovatky (š = 8,5 m)

Odbočovacie pruhy (š = 6,0 m)

Pripájacie pruhy (š = 5,25 m)

Stavebné objekty celkom:

14

Mimoúrovňové križovatky:

1

Úrovňové križovatky:

2

Cestné objekty:

6

Dĺžka: 3 041 m

Plocha: 26 805 m2