Got interested?
Zaujímá vás?

Got interested?

Pri svojej práci sa stretávame s nesmiernym množstvom zaujímavých technických situácií, ktoré mnohokrát zostávajú bez povšimnutia. Na tejto stránke chceme priblížiť niektoré z nich formou krátkych postrehov a odborných reakcií, ktoré môžu v niektorých prípadoch vyvolať aj rozdielne názory. Cieľom tejto činnosti je posunúť, podľa nášho názoru, technický problém do roviny informovania, prípadne odbornej diskusie.