Referencie

Diaľnica D1 – Križovatka Voderady

V súvislosti s výstavbou závodu Samsung Voderady, na výrobu LCD monitorov, vznikla potreba v rámci výstavby externej infraštruktúry vybudovať aj napojenie tohto závodu na diaľnicu D1. Predmetom riešenia tejto stavby bol návrh mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1, a to v mieste existujúceho mimoúrovňového križovania diaľnice D1 (km 48,096) s cestou III/06117 (smer Voderady – Hrnčiarovce).

Riešením križovania bol návrh vybudovať mimoúrovňovú križovatku kosodĺžnikového tvaru. Napojenie vetiev diaľničnej križovatky s cestou III/06117 je riešené jednopruhovými okružnými križovatkami s priemerom 50 m. Križovatka v dotyku s diaľnicou D1 je navrhnutá tak, že rešpektuje budúce rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruhovú.

Group 14Created with Sketch.

Obstarávateľ projektovej dokumentácie

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Group 19Created with Sketch.

Zhotoviteľ stavby

Váhostav SK, a. s.

Group 17Created with Sketch.

Uvedenie do prevádzky

11/2010

Časti projektovej dokumentácie realizované firmou CEMOS, s. r. o.:

  • dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
  • dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bola dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
  • dokumentácia na vykonanie prác (DVP)
  • autorský dozor (AD)
  • majetko-právne vysporiadani

1

mimoúrovňová križovatka

14

stavebných
objektov

2

úrovňové križovatky

Kategória cesty:

Okružné križovatky priemeru 50 m (š = 9,0 m)

Vetvy diaľničnej križovatky (š = 8,5 m)

Odbočovacie pruhy (š = 6,0 m)

Pripájacie pruhy (š = 5,25 m)

Cestné objekty: 6

 

Dĺžka: 3041 m 

 

Plocha: 26805 m2