Referencie

Otváracie oceľové zvodidlo S-A-B, južný a severný portál, tunel Sitina.

Projektová dokumentácia (dokumentácia na ponuku – DP) riešila zabezpečenie nebezpečného miesta v prejazdoch stredným deliacim pásom (SDP) pred portálmi tunela Sitina, v ktorých doteraz nebolo osadené žiadne zvodidlo (osadené iba vodiace dosky). Navrhované riešenie muselo zabezpečiť požadovanú minimálnu úroveň zachytenia H2 a možnosť operatívneho otvorenia prejazdu streným deliacim pásom pre presmerovanie dopravy.

 

K tomuto účelu je navrhnuté osadenie oceľového otváracieho zvodidla, ktoré sa vložilo do bariéry z betónového prefabrikovaného zvodidla. Nakoľko v súčasnosti jestvuje na Slovensku len jediný takýto výrobok, ktorý spĺňa všetky zákonné a normové požiadavky pre osadenie na cestách, bolo navrhnuté otváracie oceľové zvodidlo S-A-B s dĺžkou otváracej časti 43,40 m.

 

Súčasťou stavby bolo aj napravenie chybne zrealizovaných detailov v priestoroch obidvoch portálov tunela Sitina, ktoré predstavovalo predovšetkým nové napojenie oceľových zvodidiel na betónové zvodidlá a odstránenie krátkych bariér z betónových zvodidiel. Úpravy zvodidiel si vyžiadali aj návrh a realizáciu nového trvalého dopravného značenia.

 

V prípade osadenia oceľového otváracieho zvodidla sa jednalo o prvú inštaláciu takéhoto zvodidla do prejazdu stredným deliacim pásom diaľnice na Slovensku.

Group 14Created with Sketch.

Obstarávateľ projektovej dokumentácie

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Group 19Created with Sketch.

Zhotoviteľ stavby

Sates, a. s.

Group 19Created with Sketch.

Zhotoviteľ oceľového otváracieho zvodidla

RENA NOVA, s.r.o.

Group 17Created with Sketch.

Uvedenie do prevádzky

10/2012

Dĺžka nových betónových zvodidiel:
Dĺžka oceľových otváracích zvodidiel:

212,0 m

2 x 56,65 = 113,3 m