Projektovaním meníme budúcnosť krajiny.

Svojimi prácami pokrývame oblasť projektovania dopravných stavieb na Slovensku aj v zahraničí.

Posledný projekt

Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

PPP projekt Diaľnice D4

Naša činnosť

Group 18Created with Sketch.

Projektovanie mostov

Group 12 Created with Sketch.

Projektovanie ciest

Group 8 Created with Sketch.

Konzultačná činnosť

Group 15Created with Sketch.

Projektovanie inžinierských sietí

Referencie

01 Rýchlostná cesta ako obchvat mesta Trstená

Predmetný úsek rieši rýchlostnú cestu ako obchvat mesta Trstená. Rýchlostná cesta R3 je navrhnutá v kategórií R 11,5/100, čo predstavuje polovičný profil možného rozšírenia cesty na štvorpruhovú komunikáciu. Zistiť viac

02 Diaľnica D1 - Križovatka Voderady

Predmetom riešenia tejto stavby bol návrh mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1, a to v mieste existujúceho mimoúrovňového križovania diaľnice D1 (km 48,096) s cestou III/06117 (smer Voderady - Hrnčiarovce). Zistiť viac

03 Otváracie oceľové zvodidlo S-A-B, južný a severný portál, tunel Sitina.

V prípade osadenia oceľového otváracieho zvodidla sa jednalo o prvú inštaláciu takéhoto zvodidla do prejazdu stredným deliacim pásom diaľnice na Slovensku. Zistiť viac

04 Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

Riešený úsek diaľnice D4 je pokračovaním úseku diaľnice D4 Jarovce – Ivanka sever severovýchodne od obce Vajnory. Zistiť viac