Rýchlostná cesta ako obchvat mesta Trstená

Rýchlostná cesta R3 je z celoslovenského hľadiska významnou komunikáciou nadregionálneho významu slúžiaca pre medzinárodný tranzit medzi Slovenskou a Poľskou republikou.

86 Stavebných objektov
14 Mostov
19 cestných objektov

Predmetný úsek rieši rýchlostnú cestu ako obchvat mesta Trstená. Rýchlostná cesta R3 je navrhnutá v kategórií R 11,5/100, čo predstavuje polovičný profil možného rozšírenia cesty na štvorpruhovú komunikáciu.

Zistit viac

Diaľnica D1 - Križovatka Voderady

V súvislosti s výstavbou závodu Samsung Voderady, na výrobu LCD monitorov, vznikla potreba v rámci výstavby externej infraštruktúry vybudovať aj napojenie tohto závodu na diaľnicu D1

14 Stavebných objektov
1 mimoúrovňová križovatka
6 cestných objektov

Predmetom riešenia tejto stavby bol návrh mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1, a to v mieste existujúceho mimoúrovňového križovania diaľnice D1 (km 48,096) s cestou III/06117 (smer Voderady - Hrnčiarovce).

Zistit viac

Otváracie oceľové zvodidlo S-A-B, južný a severný portál, tunel Sitina.

Projektová dokumentácia (dokumentácia na ponuku - DP) riešila zabezpečenie nebezpečného miesta v prejazdoch stredným deliacim pásom (SDP) pred portálmi tunela Sitina, v ktorých doteraz nebolo osadené žiadne zvodidlo (osadené iba vodiace dosky).

V prípade osadenia oceľového otváracieho zvodidla sa jednalo o prvú inštaláciu takéhoto zvodidla do prejazdu stredným deliacim pásom diaľnice na Slovensku.

Zistit viac

Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

Cieľom PPP projektu Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 bolo vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. Spoločnosť CEMOS, s. r. o. spracovávala úsek Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

106 stavebných objektov
2 mimoúrovňové križovatky
10 mostov a ekoduktov

Riešený úsek diaľnice D4 je pokračovaním úseku diaľnice D4 Jarovce – Ivanka sever severovýchodne od obce Vajnory.

Zistit viac
Group 19Created with Sketch.

V prípade otázok
alebo záujmu o spoluprácu
nás kontaktujte